Wysoka jakość kształcenia

REKRUTACJA


Sesje egzaminacyjne TELC
– wszystkie poziomy

Prawo wydawania świadectw o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Osobom biorącym udział w kursach kwalifikacyjnych wydajemy świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego określającego tematykę kursu, wymiar godzin oraz informacje o organizatorze. „Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego” wydawane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Osobom biorącym udział w naszych szkoleniach wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia.Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.Zaświadczenie o ukończeniu kursu – regulacje, podstawa prawna

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych |  (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).Placówka oświatowa, nadzór pedagogiczny

Działalność szkoleniowa naszej Placówki jest objęta systemem oświaty. Szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.


Uczestnikom organizowanych przez nas zajęć, szkoleń i warsztatów wydajemy „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” spełniające wszystkie wymagania formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.