Zapraszamy na kurs zawodowy online z 80% dofinansowaniem – pierwsza edycja

Kod zawodu według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876): 235901


Zawód opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 

Osoba posiadająca kwalifikacje w tym zawodzie jest przygotowana na cyfryzację placówek oświatowo-dydaktycznych i tworzenie edukacyjnych materiałów dydaktycznych (m.in. elektronicznych podręczników).


Kurs zawodowy przeznaczony jest dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy w nowym zawodzie jakim jest dydaktyk edukacji na odległość.

Miejscem pracy dydaktyka edukacji na odległość są instytucje oświatowe i edukacyjne
DYDAKTYK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ:

Data rozpoczęcia:                     
Data zakończenia:                 
Możliwość ukończenia kursu:    
Zajęcia:                                       
Ilość godzin:                                        
Dostęp do materiałów:              
Cena:                                           

natychmiast po zgłoszeniu
30 czerwca 2021
w 60 dni
online
120
24/dobę
300 zł (zamiast 1.500 zł)*

Ilość miejsc na kurs z 80% dofinansowaniem: 500 na całą Polskę
*300 zł to koszt dla uczestnika z dofinansowaniem; cena samego kursu to 1500 zł.Program kursu „Dydaktyk kształacenia na odległość”
 

1. Informacje o kursie
2. Kszałcenie na odległość – RODO
3. Kształcenie na odległość a prawo autorskie
5. Licencje creative commons
6. Kształcenie na odległość – nowe regulacje
7. Bezpieczeństwo w sieci – szkolenie 3 godzinne
8. Jak organizować i zarządzać webinarium – szkolenie 4 godziny
9. Budowa www oraz bloga i samodzielnie zarządzanie nimi – szkolenie 4 godziny
10. Przenieś lekcje na Facebook i/lub załóż fanpage szkoły/przedmiotu – szkolenie 3 godziny
    10.1. Przykłady dobrych praktyk dla fanpage przedmiotów/szkół
11. Założenie i zarządzanie platformą Moodle krok po kroku – szkolenie 4 godziny 
12. Genial.ly: Gwiazda wśród narzędzi do tworzenia interaktywnych treści – szkolenie – 10 godzin
13. Avatary i manipulacja głosu – szkolenie 2 godziny
14. Jira i Trello – programy do koordynacji projektowej – szkolenie 2 godziny
15. Multimedialna wystawa – szkolenie 2 godziny
16. Narzędzia do tworzenia grafik i prezentacji
17. Narzędzia do komunikacji i interakcji z uczniami/słuchaczami/studentami
18. Narzędzia wspierających edukację
19. Nowe pomysły na edukację (m.in. wirtualna rzeczywistość)
20. Otwarte Zasoby Edukacji – Lekcje XXI wieku – grupa zamknięta na facebook.ℹ Różnice między:

„Dydaktykiem kształcenia na odległość”
a
„Metodykiem kształcenia na odległość”

„Metodyk kształcenia na odległość” skupia się na poszukiwaniu efektywnych sposobów nauczania określonego przedmiotu poprzez analizę metod oraz form organizacyjnych kształcenia zdalnego. W programie kursu wskazane są metody, techniki, narzędzia, aplikacje oraz programy, dzięki którym i za pomocą których można organizować kształcenie na odległość.

Program kursu nie przewiduje szczegółowego omawiania prezentowanych możliwości dla przygotowywania e-materiałów czy e-lekcji. Na przykład:

– narzędziu „Genial.ly” w kursie „Metodyk kształcenia na odległość” poświęcono 2,5 godziny podczas, gdy w „Dydaktyku kształcenia na odległość” poświęcono mu aż 10 godzin, w których uczymy jak przygotować kompletne lekcje. Po uczestnictwie w 10 godzinnym szkoleniu z Genial.ly, nauczyciel ma około 9 gotowych lekcji do udostępnia uczniom;

– narzędziu „Facerig”, w którym można tworzyć zajęcia, które poprowadzą awatary (nie Bitmoji !) poświęcono w „Dydaktyku” 6 godzin szkolenia, a w „Metodyku” zaledwie 2. Również w tym przypadku efektem końcowym są gotowe lekcje;

– narzędziu „Minecraft education” dla przedmiotów: język angielski, fizyka, historia, matematyka, sztuka, dla uczniów od 3 roku życia do 18+ przeznaczono aż 20 godzin w „Dydaktyku”, a w „Metodyku” poświęcono jedynie godzinę dla wskazania możliwości tego rozwiązania w kształceniu na odległość;

– narzędziu do tworzenia „Multimedialnych Wystaw” poświęcono w „Metodyku” godzinę, w „Dydaktyku” aż godzin 5.


Większość z pełnych kursów, które są w ofercie placówki jako osobne kursy szkoleniowe, stanowią integralną część kursu zawodowego „Dydaktyk kształcenia na odległość”, natomiast w „Metodyku kształcenia na odległość” jest jedynie jedno lub dwugodzinne omówienia narzędzia jako sposobu organizowania kształcenia na odległość.

„Dydaktyk kształcenia na odległość” to kurs, który skupia się na szczegółowych, kilkugodzinnych tutorialach skupionych na kilku narzędziach, natomiast „Metodyk kształcenia na odległość” omawia wiele narzędzi ale w mniej szczegółowy sposób.Jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w kursie?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (można go pobrać w zakładce „Dokumenty”)
2. Wykonaj przelew w wysokości 300zł na numer rachunku: 75114020040000370279972098
Odbiorca: BiS GROUPS, tytułem: „Dydaktyk kształcenia na odległość”
3. Prześlij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem przelewu na:  odn.rybnik@gmail.com
4. Do 48 godzin roboczych otrzymasz potwierdzenie zapisania i uczestnictwa w kursie.