Zapraszamy na kurs zawodowy online z 80% dofinansowaniem – druga edycja


Kod zawodu według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876): 235103


Zawód opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 Metodyk edukacji na odległość jest odpowiedzią na zapotrzebowanie placówek oświatowych, które wykorzystują materiały multimedialne. Osoba posiadająca kwalifikacje w tym zawodzie jest przygotowana na cyfryzację placówek oświatowo-dydaktycznych i tworzenie edukacyjnych materiałów dydaktycznych (m.in. elektronicznych podręczników).


Kurs zawodowy przeznaczony jest dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy w nowym zawodzie jakim jest metodyk edukacji na odległość.

Miejscem pracy metodyka edukacji na odległość są instytucje oświatowe i edukacyjne:


Zawód metodyka edukacji na odległość można uzyskać poprzez kursy specjalistyczne wraz z samokształceniem oraz dzięki doświadczeniu zawodowemu uzyskanym w pracy. Specjalista w tym zawodzie powinien posiadać doświadczenie projektowe i dydaktyczne.
METODYK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ:

Data rozpoczęcia:                       

Data zakończenia: 
Możliwość ukończenia kursu:      
Zajęcia:                                         

Ilość godzin:                                 
Dostęp do materiałów:       
Cena:                                     

natychmiast po zapisaniu się na kurs
30 czerwca 2021
w 60 dni
online w dowolnym czasie i miejscu
150
24h na dobę
150zł (zamiast 750zł)*

Ilość miejsc na kurs z 80% dofinansowaniem: 500 na całą Polskę
*150 zł to koszt dla uczestnika z dofinansowaniem; cena samego kursu to 750 zł.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty posiadającej akredytację Kuratora Oświatymają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – regulacje, podstawa prawna”

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych | (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).


Program kursu „Metodyk kształacenia na odległość”

1. Informacje o kursie
2. Program kursu
3. Krajowy standard kompetencji zawodowych
4. Kształcenie na odległość – RODO
5. BHP przy stanowisku komputerowym
6. Kształcenie na odległość a prawo autorskie
7. Licencje creative commons
8. Kształcenie na odległość – nowe regulacje
9. Bezpieczeństwo w sieci
10. Dla projektujących kursy
    10.1. eLearning – podstawowe pojęcia
    10.2. Istota eLearningu
    10.3. Profil uczącego się w kształceniu zdalnym
    10.4. Scenariusz kursu zdalnego
    10.5. Zasoby do kształcenia zdalnego
    10.6. Platforma edukacyjna a projektowanie kształcenia
    10.7. Udział nauczyciela w kursie zdalnym
    10.8. Ewaluacja w kursie zdalnym
11. Organizowanie i zarządzanie webinarium – webinarium
12. Jak organizować webinarium Clickmeeting
13. Cisco Webex dla nauczycieli
14. Przenieś lekcje na Padlet
15. Budowa www oraz bloga i samodzielnie zarządzanie nimi – webinarium
16. Przenieś lekcje na Facebook i/lub załóż fanpage szkoły/przedmiotu – webinarium
    16.1. Przykłady dobrych praktyk dla fanpage przedmiotów/szkół
17. Przenieś lekcje na Classroom
    17.1. Google Classroom bez tajemnic – webinarium
    17.2. Google Classroom – instrukcja obsługi dla nauczycieli
18. Wdrażanie kształcenia na odległość
    18.1. Akty prawne
        a. Wdrożenie kształcenia na odległość
        b. Obszary zastosowań kształcenia na odległość
        c. O platformie
19. Założenie platformy Moodle krok po kroku – webinarium
20. Metodyk promuje szkołę w social media
21. Genial.ly: Gwiazda wśród narzędzi do tworzenia interaktywnych treści – o programie i przygotowanie obrazka interaktywnego.
22. Genial.ly – ocenianie na przykładzie lekcji języka angielskiego
23. Przenoszę szkolenia w online
24. Jak zacząć uczyć online
25. Z technologią na szlaku i w szkole – Goosechase
26. Projekty online na lekcji języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym
27. Zdalna lekcja z dziećmi
28. Pomysły na WhatssApp na lekcji
29. Pomysły na lekcje online – tablet
30. Generatorowe szaleństwo
31. Quizlet
32. Jak pracować zdalnie
33. Lekcja online – w grupie i w parze – Whereby
34. Idealna zdalna lekcja
35. Dyslektyk w świecie online
36. Testowanie online
37. Metodyka zdalnego nauczania osób dorosłych
    37.1. Jak uczą się dorośli
        a. Zdalne nauczania a studia podyplomowe
        b. Projektowanie procesu zdalnej edukacji
        c. Jak szkolić dorosłych online, szkolenie z ZOOM
        d. ZOOM – dodatkowe opcje dla nauczyciela
        e. Jak uczyć online studentów i dorosłych
38. 12 narzędzi do tworzenia grafik i prezentacji
39. 29 narzędzi do komunikacji i interakcji z uczniami/słuchaczami/studentami
40. 12 narzędzi wspierających edukację
41. 7 nowych pomysłów na edukację (m.in. wirtualna rzeczywistość)
42. 6 narzędzi wspierających naukę języków obcych
43. 8 narzędzi do tworzenia animacji i filmów video
44. 6 narzędzi, które wspierają kreatywność
45. 6 narzędzi do publikowania materiałów
46. 11 narzędzi do kolekcjonowania materiałów oraz porządkowania ich
47. Otwarte Zasoby Edukacji
48. Projekt egzaminacyjny indywidualny
49. Przykłady dobrych praktyk
    49.1. Nowe technologie w szkoleniach
    49.2. Narzędzia IT
    49.3. Dobre praktyki – Metoda Promengo
    49.4. Odwrócona klasa – flipped classroom – odwrócone nauczanie
    49.5. Gry i ICT
    49.6. Dostępność a ICT
    49.7. Gra AHMED´S FAHRRAD typu MOG
    49.8. Ewaluacja szkolenia a ICT
    49.9. WAI-NOT – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
50. Podręcznik metodycznyℹ Różnice między:

„Dydaktykiem kształcenia na odległość”
a
„Metodykiem kształcenia na odległość”

„Metodyk kształcenia na odległość” skupia się na poszukiwaniu efektywnych sposobów nauczania określonego przedmiotu poprzez analizę metod oraz form organizacyjnych kształcenia zdalnego. W programie kursu wskazane są metody, techniki, narzędzia, aplikacje oraz programy, dzięki którym i za pomocą których można organizować kształcenie na odległość.

Program kursu nie przewiduje szczegółowego omawiania prezentowanych możliwości dla przygotowywania e-materiałów czy e-lekcji. Na przykład:

– narzędziu „Genial.ly” w kursie „Metodyk kształcenia na odległość” poświęcono 2,5 godziny podczas, gdy w „Dydaktyku kształcenia na odległość” poświęcono mu aż 10 godzin, w których uczymy jak przygotować kompletne lekcje. Po uczestnictwie w 10 godzinnym szkoleniu z Genial.ly, nauczyciel ma około 9 gotowych lekcji do udostępnia uczniom;

– narzędziu „Facerig”, w którym można tworzyć zajęcia, które poprowadzą awatary (nie Bitmoji !) poświęcono w „Dydaktyku” 6 godzin szkolenia, a w „Metodyku” zaledwie 2. Również w tym przypadku efektem końcowym są gotowe lekcje;

– narzędziu „Minecraft education” dla przedmiotów: język angielski, fizyka, historia, matematyka, sztuka, dla uczniów od 3 roku życia do 18+ przeznaczono aż 20 godzin w „Dydaktyku”, a w „Metodyku” poświęcono jedynie godzinę dla wskazania możliwości tego rozwiązania w kształceniu na odległość;

– narzędziu do tworzenia „Multimedialnych Wystaw” poświęcono w „Metodyku” godzinę, w „Dydaktyku” aż godzin 5.


Większość z pełnych kursów, które są w ofercie placówki jako osobne kursy szkoleniowe, stanowią integralną część kursu zawodowego „Dydaktyk kształcenia na odległość”, natomiast w „Metodyku kształcenia na odległość” jest jedynie jedno lub dwugodzinne omówienia narzędzia jako sposobu organizowania kształcenia na odległość.

„Dydaktyk kształcenia na odległość” to kurs, który skupia się na szczegółowych, kilkugodzinnych tutorialach skupionych na kilku narzędziach, natomiast „Metodyk kształcenia na odległość” omawia wiele narzędzi ale w mniej szczegółowy sposób.Jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w kursie?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy (można go pobrać w zakładce „Dokumenty”)
2. Wykonaj przelew w wysokości 150zł na numer rachunku: 75114020040000370279972098
    Odbiorca: BiS GROUPS, tytułem: „Metodyk kształcenia na odległość”
3. Prześlij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem przelewu na:  odn.rybnik@gmail.com
4. Do 48 godzin roboczych otrzymasz potwierdzenie zapisania i uczestnictwa w kursie.