Jak najlepiej wykorzystasz platformę VR?

Zastosowanie terapeutyczne

Wirtualna rzeczywistość (VR) jest nieocenionym wsparciem w terapii, rehabilitacji, rewalidacji oraz wsparciu psychologicznym. Innowacyjny sposób wspierania i ulepszania konwencjonalnych metod pracy z Pacjentem.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, które oferuje VR w poprawie kondycji zdrowia psychicznego i fizycznego Pacjentów. Platformę można z równym powodzeniem używać w placówkach medycznych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych oraz w domach Pacjentów.

Obszary zastosowań VR w rehabilitacji i terapii

Rehabilitacja kognitywna realizowana przy wspomaganiu wirtualnej rzeczywistości (VR) stanowi innowacyjne podejście do terapii zaburzeń poznawczych

1. Rodzaje zaburzeń kognitywnych wspomaganych przez VR:

 • Zaburzenia pamięci: w przypadku choroby Alzheimera, demencji czy po udarach mózgu.
 • Zaburzenia koncentracji i uwagi:  występujące w ADHD, po urazach mózgu, lub w schorzeniach neurodegeneracyjnych.
 • Zaburzenia funkcji wykonawczych: planowanie, organizacja, elastyczność poznawcza, często dotknięte w chorobach neurologicznych.
 • Zaburzenia percepcji: problemy ze świadomością przestrzenną lub rozpoznawaniem obiektów.

2. Typy ćwiczeń oraz aktywności w VR:

 • Gry pamięciowe: ćwiczenia polegające na zapamiętywaniu sekwencji, wzorców lub lokalizacji obiektów.
 • Symulacje zadaniowe: wirtualne zakupy, gotowanie, które wymagają planowania, podejmowania decyzji i wykorzystania pamięci roboczej.
 • Zadania na koncentrację i uwagę: gry wymagające skupienia uwagi, szybkiej reakcji na zmiany w środowisku.
 • Ćwiczenia funkcji wykonawczych: zadania wymagające planowania, rozwiązywania problemów, sekwencjonowania działań.

3. Interaktywne środowiska:

 • Realistyczne symulacje: środowiska, które naśladują realne sytuacje, pomagają w adaptacji do codziennych wyzwań.
 • Środowiska twórcze:  gry logiczne, puzzle, które są angażujące i jednocześnie stymulują funkcje kognitywne.

4. Personalizacja terapii:

 • Dostosowanie poziomu trudności: możliwość regulowania poziomu trudności zadań, dopasowując je do indywidualnych potrzeb i zdolności pacjenta.
 • Feedback i śledzenie postępów: systemy VR mogą dostarczać natychmiastowego feedbacku na temat wykonania zadania i śledzić postępy w czasie.

5.  Zastosowanie w różnych środowiskach:

 • W klinikach, szpitalach, gabinetach lekarskich, gabinetach fizjoterapii, gabinetach psychoterapii: jako część zintegrowanej terapii pod nadzorem terapeutów.
 • W domu: do samodzielnych ćwiczeń, z możliwością monitorowania przez terapeutę zdalnie.

6. Wsparcie społeczne i emocjonalne:

 • Symulacje interakcji: Dla poprawy umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
 • Środowiska redukujące stres i lęk: Na przykład relaksujące środowiska, które mogą pomóc w radzeniu sobie z lękiem związanym z zaburzeniami kognitywnymi.

7. Innowacje i Przyszłe Kierunki:

 • Połączenie z innymi technologiami: na przykład z neurofeedbackiem, aby zwiększyć skuteczność terapii.
 • Dalszy rozwój personalizacji: stworzenie jeszcze bardziej dostosowanych programów opartych na sztucznej inteligencji i analizie danych.

Wirtualna rzeczywistość (VR) oferuje zaawansowane możliwości, dostarczając unikalnych narzędzi i technik do leczenia szerokiego zakresu zaburzeń emocjonalnych i psychologicznych. 


Rodzaje zaburzeń emocjonalnych, których terapia może być wspomagana VR:

 • Zaburzenia lękowe:
  panika, fobia, zespół stresu pourazowego (PTSD).
 • Depresja, przewlekły smutek, nadwrażliwość.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD):
  Terapia VR pomaga w zarządzaniu obsesjami i kompulsjami.
 • Zaburzenia jedzenia:
  Wsparcie w leczeniu anoreksji, bulimii i innych zaburzeń odżywiania.

Metody i techniki w terapii zaburzeń emocjonalnych:

 • Terapia ekspozycyjna: używanie VR do stopniowej ekspozycji na obiekty lub sytuacje wywołujące lęk, w kontrolowanym środowisku.
 • Relaksacja i mindfulness:
  środowiska VR promujące techniki relaksacji, takie jak medytacja, uważność (mindfulness) i ćwiczenia oddechowe.
 • Trening Umiejętności Społecznych:
  symulacje interakcji społecznych dla osób z lękiem społecznym, autyzmem, czy innymi wyzwaniami w zakresie umiejętności społecznych.


Interaktywne środowiska i scenariusze:

 • Symulacje sytuacji społecznych:
  przemówienia publiczne, spotkania towarzyskie, które pomagają w przełamywaniu lęku społecznego.
 • Scenariusze przyrodnicze:
  lasy, plaże, oceany, rzeki, góry, wodospady, jeziora – środowiska,  które pomagają w redukcji stresu i zwiększaniu odczucia relaksu.


Personalizacja terapii:

 • Dostosowanie poziomu doświadczania do indywidualnych potrzeb pacjenta:
  możliwość regulowania intensywności i rodzaju prezentowanych środowisk w zależności od indywidualnych potrzeb i progu lęku pacjenta.

Feedback i śledzenie postępów pacjentów: 

 • Systemy VR  dostarczają feedback na temat reakcji pacjenta na terapię oraz dają możliwość śledzenia postępów.


Wsparcie emocjonalne i rozwój osobisty:

 • Scenariusze wzmacniające poczucie wartości:
  symulacje sukcesów, osiągnięć, które mogą pomóc w budowaniu pewności siebie.
 • Interaktywne zadania budujące empatię: symulacje, które pomagają w lepszym rozumieniu i identyfikacji emocji własnych i innych osób.


Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) dla spersonalizowanej terapii, dostosowywania scenariuszy do indywidualnych reakcji emocjonalnych.

Połączenie z biometrycznymi pomiarami - wykorzystanie monitorowania tętna, potliwości skóry, i innych wskaźników fizjologicznych.

Rehabilitacja po udarze mózgu:

 • Środowiska symulacyjne:  wirtualna kuchnia, gdzie pacjenci mogą ćwiczyć czynności dnia codziennego, takie jak podnoszenie przedmiotów, otwieranie szafek, czy przygotowywanie posiłków.
 • Interaktywne gry edukacyjne wymagające używania dotkniętych udarem kończyn, co pomaga w poprawie motoryki i koordynacji.


Leczenie Bólów Kręgosłupa i Stawów:

 • Ćwiczenia ruchowe: środowiska VR oferujące ćwiczenia rozciągające i wzmacniające, które zwiększają motywację do regularnego ćwiczenia.
 • Symulacja jogi i pilatesu: kierowanie pacjentów przez serię pozycji oraz ruchów, które pomagają w poprawie elastyczności i siły.

Rehabilitacja po Kontuzjach Sportowych:

 • Symulacje sportowe: symulacja jazdy na rowerze, biegania, chodu/szybkiego chodu, wolnego przesuwania stopami, co umożliwia pacjentom bezpieczny powrót do aktywności sportowej, krok po kroku od najwolniejszych ruchów po bieganie.
 • Feedback w czasie rzeczywistym: monitorowanie postępów w ruchu i dostarczanie natychmiastowego feedbacku, co pomaga w poprawie techniki oraz zapobieganiu przyszłym kontuzjom.

Rehabilitacja Osób Starszych:

 • Środowiska VR oferujące aktywności i zadania skoncentrowane na poprawie równowagi i prewencji upadków.
 • Ćwiczenia na mobilność i zręczność, czyli  symulacje wymagające delikatnych ruchów oraz chwytania, które pomagają w utrzymaniu mobilności i zręczności rąk.Terapia dla Pacjentów z Chorobami Neurodegeneracyjnymi:

 • Ćwiczenia na koordynację i równowagę dla pacjentów z chorobą Parkinsona lub stwardnieniem rozsianym, oferujące specjalnie zaprojektowane ćwiczenia.
 • Aktywności pamięciowe i kognitywne pomagające w utrzymaniu funkcji poznawczych i pamięciowych.

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi:

 • Edukacyjne gry ruchowe angażujące oraz zabawne ćwiczenia, które pomagają w rozwoju motoryki dużej i małej u dzieci.
 • Symulacje rozwijające umiejętności społeczne, np. scenariusze, które uczą współpracy, komunikacji i radzenia sobie z emocjami.

Terapia Bólu:

 • Środowiska odwracające uwagę, wirtualne podróże czy relaksujące krajobrazy, które pomagają w odwróceniu uwagi od przewlekłego bólu.
 • Ćwiczenia mindfulness i medytacja: programy redukujące stres i pomagające w zarządzaniu bólem.

Wspomaganie rehabilitacji po operacjach:

 • Symulacje powrotu do zdrowia po operacji kolana, biodra, ręki oferujące specjalistyczne ćwiczenia przywracające zakres ruchu i siłę mięśni.
 • Połączenie z biofeedbackiem poprzez użycie czujników do monitorowania tętna, napięcia mięśniowego i innych wskaźników fizjologicznych.
 • Dostosowywanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb pacjentów na podstawie ich postępów i reakcji.


Wykorzystanie VR w fizjoterapii oferuje pacjentom angażujące, interaktywne i często bardziej motywujące podejście do rehabilitacji niż tradycyjne metody. Jest to szczególnie ważne w długoterminowych lub intensywnych programach rehabilitacyjnych, gdzie utrzymanie motywacji pacjenta jest kluczowe.

VR może być używana do odwracania uwagi od uczucia bólu poprzez zanurzenie pacjenta w wirtualnym świecie, wirtualnych środowiskach, które skupiają się na pozytywnych doznaniach, można „zabrać” pacjenta w miejsca, o których tylko marzył i do których prawdopodobnie nigdy by nie pojechał, a przenosząc się do wymarzonych miejsc w jego/jej mózgu zadziałają endorfiny, pojawi się aspekt nagrody za spychanie uczucia bólu gdzieś poza doświadczanie w trakcie terapii w środowisku wirtualnym. W przypadku długotrwałej rehabilitacji wspomaganie się VR może być nieocenioną wartością
VR może tworzyć realistyczne środowiska, które naśladują codzienne sytuacje. Dla osób po udarze mózgu lub z urazami neurologicznymi, symulacje z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości (VR) z powodzeniem mogą pomóc w ponownym nauczeniu się podstawowych umiejętności, takich jak: poruszanie stopami, chodzenie, chwytanie przedmiotów, ruchy rąk lub nóg (nawigacja) w przestrzeni.