Webinarium skierowane jest do kandydatów na dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz publicznych placówek oświatowych.

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli profesjonalnie przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.



  OFEROWANE  SZKOLENIE  POZWOLI:

 • – Poznać  przepisy dotyczące  konkursów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
 • – Zrozumieć procedurę postępowania konkursowego.
 • – Nauczyć się redagowania dokumentów stanowiących ofertę kandydata na stanowisko dyrektora, tj.:
 • • uzasadnienie przystąpienia do konkursu
 • • koncepcja pracy na stanowisku dyrektora
 • • wymagane oświadczenia
 • – Dowiedzieć się, jak należy profesjonalnie zaprezentować się podczas konkursu:
 • • prezentacja własnej koncepcji pracy (zasady wystąpień publicznych)
 • • odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej (przykładowe pytania i odpowiedzi)
 • – Poznać inspiracje i pomysły do koncepcji pracy – przykłady dobrych praktyk.


 PROGRAM SZKOLENIA:

 • – Przepisy regulujące konkursy na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
 • – Wymagane dokumenty stanowiące ofertę konkursową kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
 • – Sposób przygotowania oferty konkursowej: uzasadnienie przystąpienia do konkursu, koncepcja pracy na stanowisko dyrektora i wymagane oświadczenia.
 • – Prezentacja własnej koncepcji pracy podczas konkursu oraz odpowiedzi na pytania członków komisji.
 • – Inspiracje i pomysły, przykłady dobrych praktyk na tworzenie nowoczesnej placówki oświatowej.


☑ SZKOLENIE   PROWADZI :

Marek Florczyk – edukator  kursów kwalifikacyjnych z organizacji i zarządzania oświatą,  nauczyciel dyplomowany z 37-letnim  stażem pracy, w tym 20 lat jako dyrektor  w różnych typach szkół. Uczestnik wielu konkursów, autor innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych oraz publikacji. Był wielokrotnie nagradzany za szczególne zasługi dla oświaty, w tym: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią  Pracę oraz Nagrodą  Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie jest Radnym Miasta Rybnika.

Trener: Marek Florczyk
Data szkolenia: 19 grudnia godz. 18.00

Forma szkolenia: webinarium
Materiały: w wersji elektronicznej
Cena szkolenia: 399zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu



UWAGA!
Cena: 199zł (dla osób, które zapiszą się do 16 listopada)



UWAGA!

Osobom biorącym udział w naszych szkoleniach wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz zwierające informację o organizatorze szkolenia.

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to coś więcej niż certyfikat czy dyplom ze szkolenia.

Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty posiadającej akredytację Kuratora Oświatymają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – regulacje, podstawa prawna”

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych |  (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).



Jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w kursie?

 1. Wykonaj przelew na numer rachunku:
  75114020040000370279972098
  Odbiorca: BiS Groups
  Tytułem: „Jak wygrać konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej”
 2. Prześlij potwierdzenie wykonania przelewu na:
  odn.rybnik@gmail.com lub sekretariat@server376071.nazwa.pl
 3. 27 listopada 2020 otrzymasz link do Webinarium
 4. Otrzymasz fakturę za wykonany przelew.
 5. Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu