Pedagog Specjalny – studia podyplomowe

REKRUTACJA KROK PO KROKU


 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij email z prośbą o  formularz zgłoszeniowy i umowę o świadczenie usług edukacyjnych na adres: nowekwalifikacjerybnik@gmail.com
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy i umowę komputerowo. Sprawdź poprawność danych przed wydrukiem.
 • Wydrukuj i podpisz czytelnie imieniem i nazwiskiem.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Twoim czytelnym imieniem i nazwiskiem)
  • Zdjęcie legitymacyjne x 2 szt. formatu 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres:
  BiS RYBNIK
  ul. Rudzka 13C
  44-200 Rybnik
  pokój 3.3 (III piętro) w budynku B

  z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Dokumenty można złożyć również osobiście:
  BiS RYBNIK
  ul. Rudzka 13C
  44-200 Rybnik
  pokój 3.3 (III piętro) w budynku B

  w godzinach: 10.00 – 17.00
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty równych ratach).
 • Masz pytania?
  Napisz: nowekwalifikacjerybnik@gmail.com
  lub zadzwoń: 502 162 365 503; 192 950; 32 43 29 857; 690 515 224


Przyjęcie na studia z pedagogiki specjalnejW celu przyjęcia na studia podyplomowe z obszaru pedagogiki specjalnej niezbędne jest spełnienie następujących kryteriów:
 • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • Posiadanie kwalifikacji zgodnie z poniższymi wariantami:
  1. osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

  2. LUB

  3. osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Jeżeli ktoś nie posiada przygotowania pedagogicznego – może go uzupełnić podejmując równoległe studia podyplomowe w ISP Rybnik!

Skip to content