Pedagog Specjalny – studia podyplomowe

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Edukacja integracyjne i włączająca


3 semestry
10 x 330 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 semestry
10 x 360 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Diagnoza i terapia pedagogiczna


3 semestry
10 x 420 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Logopedia


4 semestry
10 x 520 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3 semestry
10 x 360 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3 semestry
10 x 360 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

3 semestry
10 x 360 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym


PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


3 semestry
10 x 360 zł

Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

Skip to content